GOOD IS THE NEW COOL

פלטפורמה שמטרתה, להגביר את המודעות בתחום איכות הסביבה באמצעות תוכן וידאו ואומנות. במהלך השנתיים יצרנו עשרות סרטים ויראלים, שיצרו עניין ומעורבות, ברשת ועזרו להעביר את המסר הסביבתי לקהל רחב יותר. כבר אלפי אנשים צפו בתכנים שלנו והעידו שעשו שינוי בחיים שלהם בעקבות התוכן שצרכו.

GOOD IS THE NEW COOL

Contact Us